MELBY OVERDREV OG KATTEGAT-KYSTEN

DOF Nordsjælland, Halsnæs Kommune
TIRSDAG 6. AUGUST 2019
 KL. 09:00 - 12:00
 Fugletur

Turlængde ca. 3 kilometer. På turen kikker vi ud over havet efter trækkende vadefugle, og på Melby Overdrev kikker vi efter de fåtallige ynglefugle Hedelærke, Sortstrubet Bynkefugl, Rødrygget Tornskade og Småspove. Desuden kikker vi efter årstidens dagsommerfugle. Fugletur, velegnet for alle.
 

TILMELDING 

Ingen.KONTAKT  Bo T. Johansen, 51322723

MØDESTED 

P- pladsen ved Lille Kulgab, på Melby Overdrev.GPS 56.0252, 11.9993
SE STORT KORT