Viben i landbrugslandet.

DOF Nordsjælland, Hillerød Kommune
ONSDAG 2. OKTOBER 2019
 KL. 19:30 - 22:00
 Foredrag/møder

Viben i landbrugslandet
Foredrag ved ornitolog Henrik Wejdling, uddannet Cand.techn.soc. fra RUC. Sidder i Dansk Ornitologisk Forenings Hovedbestyrelse som landbrugsansvarlig.
Hvor meget skal en vibeunge tage på i døgnet, hvis den skal nå flyvefærdigheder? Hvor langt kan et vibepar gå med deres unger fra redested til nærmeste eng? Hvad betyder det for ungeoverlevelsen, når flere viber yngler tæt sammen? Hvad betyder afgrødevalg, driftsform og -intensitet for vibetrivslen - og ikke mindst: hvad betyder forårstromling for viberne? Det, og meget mere, er der mulighed for at få svar på.
Lige nu kniber det gevaldigt med at høre ekkoet af vibeskrig i landskabet - med en bestand, der i dag ligger på ¼ af bestanden, da punkttællingerne startede for godt 40 år siden! 

 

TILMELDING 

Ikke nødvendig.KONTAKT Inge Hansen, 20863335

MØDESTED 

Nødebo kro, Nødebovej 26, 3480 Fredensborg, Hestelængden.GPS 55.9787, 12.3471
SE STORT KORT