Roskilde fjords fugleliv

DOF Nordsjælland, Hillerød Kommune
ONSDAG 13. NOVEMBER 2019
 KL. 19:30 - 22:00
 Foredrag/møder

Foredrag ved biolog og ornitolog Erik Mandrup Jacobsen.
Roskilde Fjord er blandt Danmarks vigtigste områder for ynglende og trækkende fugle. Der har været foretaget systematiske optællinger af fuglene i Roskilde fjord de sidste 40 år.  Det gør tællingerne til en af de længste inden for naturovervågning. De mange års optællinger har givet et detaljeret billede af og nye oplysninger om, hvordan ynglefuglenes bestand har udviklet sig. Desværre har der været en kraftig tilbagegang af de kolonirugende fugle. Det drejer sig særligt om ternerne og visse mågearter.  Foredraget drejer sig også om de anvendte metoder til optælling og ikke mindst, hvilke lokaliteter, der har særlig stor betydning for fuglene.


Et af vores medlemmer, Kitta Hoffmeyer, har gennem mange år indsamlet fuglefjer på sine ture i naturen. Det er efterhånden blevet til en pæn stor systematisk samling. Den vil der blive mulighed for at se i pausen og samtidig få en snak med Kitta.
 

 

TILMELDING 

Ikke nødvendig.KONTAKT Inge Hansen, 20863335

MØDESTED 

Nødebo kro, Nødebovej 26, 3480 Fredensborg, Hestelængden.GPS 55.9787, 12.3471
SE STORT KORT