Den store klippedag - Søgård mose

DOF Sønderjylland, Fugleværnsfonden, Aabenraa Kommune
LøRDAG 7. SEPTEMBER 2019
 KL. 13:00 - 17:00
 Reservattur/Offentlig tur/Andet

Her inviteres alle interesserede til en dag, hvor vi vil rydde opvækst i Søgård Mose.

Fornuftig påklædning med arbejdshandsker tilrådes. Gummistøvler anbefales. Medbring et ørnenæb og en kande kaffe. Tag evt. også en siddeplads med.

Jeg tager kage med til en pause med hyggeligt samvær. Vi plejer også at nyde en forfriskning i løbet af dagen.

Tilmelding modtages senest den 5. sept. gerne via mail til: e.iversen@stofanet.dk eller telefon: 74415719.

På Fugleværnsfondens vegne: Egon Iversen.

Læs mere på http://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglereservater/soegaardmose?task=view&id=13

TILMELDING 

Tilmelding modtages senest den 5. sept. gerne via mail til: e.iversen@stofanet.dk eller telefon: 74415719.KONTAKT Egon Iversen, 74415719

MØDESTED 

P-pladsen syd for motorvejsafkørsel 15 Søgård ved Avntoftvej