Søgård Mose – nattergal og andet godt

DOF Sønderjylland, Fugleværnsfonden, Aabenraa Kommune
ONSDAG 19. JUNI 2019
 KL. 10:00 - 13:00
 Fugletur/Reservattur/Offentlig tur

Vi går fra P-pladsen forbi Søgård Sø ud til mosen,
hvor tårnet besøges og tilbage igen til P-pladsen.
Mulighed for trane, nattergal og mange forskellige
sangfugle.

TURLEDER Allan Gudio Nielsen, 20890909 ()

KONTAKT Egon Iversen, 74415719

MØDESTED 

P-pladsen syd for motorvejsafkørsel 15 Søgård ved Avntoftvej.