Melby Overdrev og Asserbo Plantage/Tisvilde Hegn

DOF Roskilde, Halsnæs Kommune
LøRDAG 1. JUNI 2019
 KL. 09:00 - 11:30
 Fugletur

Melby Overdrev er Sjællands største hede med bl.a. Hedelyng, Klokkelyng, Revling, Nikkende Kobjælde og Kæruld. Her yngler sjældnere fugle som Sortstrubet Bynkefugl, Hedelærke og Rødrygget Tornskade.

 

Mod Kattegat er der klitter og på stranden yngler Stor Præstekrave.

De omgivende skove består primært er fyr og er plantet fra slutningen af 1700-tallet og fremefter for at hindre sandflugt. Skoven gror således overvejende på næringsfattigt sand og er derfor usædvanlig efter sjællandske forhold. Tisvilde Hegn er kendt for en høj biodiversitet og mange sjældne dyre- og plantearter. Af fugle yngler her bl.a. Sortspætte, Misteldrossel og Natravn.

Naturstyrelsen har sidste år lavet omfattende naturpleje på Melby Overdrev for at bekæmpe Rynket Rose og opvækst af Bjergfyr m.fl.

Vi vil primært se på fuglelivet, men også på den karakteristiske vegetation i området.

Turen foregår primært på stier samt i klitterne og på stranden. 

 

 

TILMELDING 

Tilmelding til Per, tlf. 2254 8313 eller mail: perfrydenlundn@gmail.com senest">href="mailto:perfrydenlundn@gmail.com">perfrydenlundn@gmail.com senest 27. maj. Angiv gerne om du kører i bil og har ekstra pladser af hensyn til at arrangere samkørsel fra Roskilde TURLEDER Per Frydenlund Nielsen, ()

KONTAKT Per Frydenlund Nielsen, 22548313 (perfrydenlundn@gmail.com)

MØDESTED 

Mødested: P-plads ved Melby Overdrev, Nyvej 38, 3300 Frederiksværk (ca. 100 m NØ for Fakta-butik).