Tur til Elverdamsåens udløb

DOF Roskilde, Lejre Kommune
ONSDAG 1. MAJ 2019
 KL. 09:00 - 12:00
 Fugletur

 

 

 

Elverdamsåen har indtil fornylig været stærkt reguleret inden sit udløb i Isefjorden, og de lavtliggende arealer omkring åen har været afvandede og intensivt opdyrkede. I løbet af det seneste års tid har Naturstyrelsen etableret et ca. 1 x 1 km stort naturområde, hvor vandstanden er hævet, så der er skabt en stor sø, hvor der er anlagt flere ynglefugleøer, og åen er lagt i slyngninger igennem terrænet. 

Fuglene har kvitteret for naturgenopretningen med straks at strømme til området i store antal, især ænder (bl.a. atlingand) og gæs samt vadefugle (bl.a. mange viber). Havørnen ruger i en nærliggende skov og ses ofte i området. Det bliver virkeligt spændende at følge fuglelivets udvikling i området og se, hvor mange arter og i hvor store antal der vil etablere sig på yngleøerne og i området i det hele taget. 

 

 

TILMELDING 

Tilmelding ikke nødvendigTURLEDER Søren Grøntved Christiansen, () og Sten Asbirk, +4520295565 ()

KONTAKT Sten Asbirk, +4520295565

MØDESTED 

Mødested: P-pladsen ved Tempelkrogens Familiecamping, Krogvejen 2, 4390 Vipperup (i landsbyen Ågerup i sydvesthjørnet af Tempelkrog i Isefjorden)