Falsterbo

DOF København, DOF Køgebugt, Køge Kommune
LøRDAG 14. SEPTEMBER 2019
 KL. 07:00 - 18:00
 Heldagstur

Tur i privatbiler. Mulighed for et stort træk af andefugle, musvåge, røde glenter, spurvehøge, duer og småfugle. Er vejret ugunstigt for træk, vil vi besøge søerne og andre lokaliteter i det skånske bagland for at se på rastende fugle. Tilmelding er nødvendig til turlederen, da vi fordeler os i bilerne. Benzin og broafgift deles mellem personerne i hver enkelt bil. Husk pas eller kørekort. 

TILMELDING 

Tilmelding er nødvendig til turlederen, da vi fordeler os i bilerne.KONTAKT Søren Mygind, 22354550

MØDESTED 

Ølby Station ved Føtex