Ølsemagle revle

DOF København, DOF Køgebugt, Køge Kommune
SøNDAG 11. AUGUST 2019
 KL. 08:00 - 12:00
 Fugletur/Turrapport

Mødested: kiosken ved dæmningen. Vi kikker på arktiske vadefugle i sommerdragt på vej sydpå. Rastende terner, evt. rovterne, fiskeørn samt alt “det løse”.

TURLEDER Marta Bagoly Grun, 30422449 ()

KONTAKT Gitte Kruse, 23467922

MØDESTED 

Ølsemagle Revle. Kiosken ved dæmningen.