Fugletur til Brigsted Strand

DOF Sydøstjylland, Horsens Kommune
SøNDAG 15. SEPTEMBER 2019
 KL. 10:00
 Fugletur

En gåtur langs Brigsted Strand for at se på måger, vadefugle på træk nordfra ( lille kobbersneppe, islandsk ryle, krumnæbbet ryle, hjejler, ryler), havørne m.v.

TURLEDER Carsten Fynbo Larsen, ()

KONTAKT Carsten Fynbo Larsen, 75644121

MØDESTED 

P-pladsen for enden af Vorsøvej.