Generalforsamling og foredrag i DOF København

DOF København, Københavns Kommune
MANDAG 18. MARTS 2019
 KL. 19:00
 Foredrag/møder

Dagsorden efter vedtægterne, som kan ses her  https://www.dofkbh.dk/lokalafdelingen/vedtaegter
Husk, at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen.
Der skal vælges medlemmer til bestyrelse og repræsentantskab - alle medlemmer af DOF København har stemmeret og er valgbare.
Efter generalforsamlingen afholdes et foredrag med adgang for alle DOF-medlemmer.
Foredraget afholdes af en tidligere modtager af DOF Københavns Pica-legat, som hvert år uddeles til en fugleinteresseret person, der ved et konkret projekt ønsker at uddanne sig indenfor ornitologien.
Rie Jensen modtog Picalegatet sidste år. Rie ringmærkede neotropiske fugle i Belize, og fortæller om sine oplevelser på forskningsstationen Toucan Ridge Ecology and Education Society sydvest for Belize City.
Ries foredrag vil handle om hvordan ringmærkning foregår i Belize, om arter hun selv har ringmærket og om overraskelser, der kan dukke op under disse himmelstrøg.
Vi serverer et glas øl, vin eller vand, og en lille snack. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderen. 

Se desuden bilag til generalforsamlingen på dette link: https://www.dofkbh.dk/lokalafdelingen/generalforsamlinger

TILMELDING 

Ingen tilmeldingKONTAKT Alice Nørhede, 20775005

MØDESTED 

Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, 1620 København V