Kongens Kær

DOF Sydvestjylland, Vejle Kommune
FREDAG 15. FEBRUAR 2019
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport/Begyndertur

Ved Kongens Kær kommer man tæt på de svømmefugle, vi er vant til at se på lang afgstand ved Vadehavet. Desuden er der chance for Rød Glente, Havørn og Isfugl.

TILMELDING 

Senest 14. februar kl. 18 til Niels Knudsen
 TURLEDER Niels Knudsen, 4095 1537 (nk@esenet.dk)

KONTAKT Niels Knudsen, 4095 1537 (nk@esenet.dk)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.TURRAPPORT

Morgenen startede for de syv deltagere med en meget smuk solopgang. En anelse diset, men få kilometer før
Kongens kær blev alt indehyllet i tæt tåge, som dog blev brændt af i løbet af turens første
time.
Kongens kær er et nyskabt vådområde, der ligger i Vejles vestlige udkant. Lokaliteten
tiltrækker mange vandelskende fugle, som så kan ses fra fine stisystemer. På mange måder
en flot oplevelse.

Mange andefugle blev set – pibe-, grå-, krik-, trold-, taffel- og gravand sås på tæt hold,
men efterhånden som tågen lettede og solen tog til kunne hele lokaliteten overskues og
artsvariationen blev noget større. På vådområdets modsatte side af hvor vi stod, var der et
par store udgåede træer, hvor to havørne tilsyneladende havde overnattet.
Vi fulgte stisystemet vest om kæret, og undervejs så bl.a. en overtrækkende vandrefalk,
havørn, musvåge, samt mange småfugle. En af de mange dejlige oplevelser var
nordtrækkende sanglærker i en jævn strøm samt en par flokke viber. Syngende musvitter
og blåmejser blandede sig i forårtegnene, som blev understreget af sol fra en skyfri himmel
samt 12° - og det i februar!!!.

Efter frokosten gik turen hjemad. En snak om Randbøl hede og naturcenteret
Kirstineslyst resulterede i, at vi belsuttede at lægge vejen forbi. Det var en god oplevelse
og fra fugletårnet ved Kirstineslyst kunne både trane, vibe, hjejle og stor tornskade nydes.

Et sidste afbræk på turen hjemover gik til Surhave og Hulkær dambrug v/Holsted. På en
lille gåtur i området kunne artslisten tilføjes endnu et par arter. Vandstær og bjergvipstjert.

Ved 16- tiden var vi tilbage i Esbjeg.

/Niels Knudsen