Korevlerne

DOF Vestsjælland, Odsherred Kommune
LøRDAG 23. MARTS 2019
 KL. 09:00 - 14:00
 Fugletur

Da den annoncerede tur til Lejodden/ Lejsøen må aflyses pga. tiltrædelsesforbud, ændres turprogrammet hermed til en tur til Korevlerne.
Korevlerne, der er et Narura 2000 område, har både åben kyst, kystlaguner, strandenge og rørsumpe at byde på. Hvis vi er heldige er de første vadefugle ankommet og der vil forhåbentlig stadig være en del vintergæster tilbage.
Vi mødes ved Kalundborg Vandrerhjem kl. 9.00, hvor vi fordeler os i bilerne. Man kan støde til kl. 10.00 på P-pladsen for enden af Ellinge Strandvej, 4573 Højby
Husk varmt tøj, mad og varm drikkelse. 

Turleder: Else Marie Jespersen (tlf. 21 92 61 15) elsemariejespersen@gmail.com

">href="mailto:elsemariejespersen@gmail.com">elsemariejespersen@gmail.com

TURLEDER Else Marie Jespersen , ()

KONTAKT Else Marie Jespersen , 21 92 61 15 (elsemariejespersen@gmail.com)

MØDESTED 

Vi mødes ved Kalundborg Vandrerhjem kl. 9.00, hvor vi fordeler os i bilerne. Man kan støde til kl. 10.00 på P-pladsen for enden af Ellinge Strandvej, 4573 Højby
Husk varmt tøj, mad og varm drikkelse.