Generalforsamling

DOF Bornholm, Bornholm Kommune
ONSDAG 20. FEBRUAR 2019
 KL. 19:00
 Foredrag/møder

 Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning om lokalforeningens virke

 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 6. Valg af revisor

 7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab

 8. Forslag fra medlemmerne

 9. Eventuelt

 Der serveres øl, vand og snacks, medbring selv kaffe/te. I tilslutning til generalforsamlingen vil der være et underholdende arrangement, nærmere følger på hjemmesiden, www.dof-bornholm.dk.

TILMELDING 

Ingen tilmeldingKONTAKT Kåre Kristiansen, 20431205 (bornholm@dof.dk)

MØDESTED 

Rønne Bibliotek