Generalforsamling DOF Nordvestjylland 2019

DOF Nordvestjylland, Jan S. Kristensen, Viborg Kommune
TORSDAG 21. FEBRUAR 2019
 KL. 18:00 - 22:00
 Foredrag/møder

Generalforsamling DOF Nordvestjylland 2019 finder sted i Søndermølle i Viborg. Vi begynder kl. 18 med en let anretning og fortsætter med selve generalforsamlingen kl. 19.

Dagsorden, som følger DOFs vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om lokalafdelingens virke i 2018

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

6. Valg af revisor

7. Forslag fra medlemmerne

8. Eventuelt

Lokalafdelingen er vært ved en let anretning med øl og vand kl. 18, samt kaffe/te og kage under mødet.

Alle er velkomne; medlemmer af DOF bosat i lokalafdelingen har stemmeret.

KONTAKT Jan S. Kristensen, 53611429 og , (sdddddddddddddddddddddddddddds)

MØDESTED 

Søndermølle i Viborg

Vinkelvej 40 Viborg, 8800