Vandretur på Agerøs strandenge

Fugleværnsfonden, Morsø Kommune
SøNDAG 6. OKTOBER 2019
 KL. 09:00 - 13:00
 Fugletur/Reservattur/Offentlig tur

Hovedmålet for turen er at nå ud til Holmene og Stenklipperne. Herude fjernt fra alt er der mulighed for at komme tæt på højaktiske vadefugle og eventuelle bjerglærker. Af og til vandrefalk. Målet nås kun, hvis der er lavvande, oftest efter nogle dage med østlige vinde. Det er en anstrengende tur. Langskaftede gummistøvler er nødvendige; tørre reservesokker anbefales. En lang vandrestav er god at have med.

Turleder: Hans Dahlgaard og naturvejleder Allan Gudio Nielsen (Tlf. 20890909).

KONTAKT Fugleværnsfonden, 3328 3839

MØDESTED 

P-pladsen Agerøvej 32.