Bremsbøl Sø - trækfugle ved grænsen og Sort Sol

Fugleværnsfonden, Tønder Kommune
LøRDAG 28. SEPTEMBER 2019
 KL. 17:00
 Fugletur/Reservattur/Offentlig tur

Efterår og fugletræk. Ved Bremsbøl Sø krydser fuglene grænsen på deres vej mod syd. Snart forlader de sidste svaler kongeriget. Vi kan opleve ænder, vadefugle og småfugle … og er vi heldige, ser vi de enorme stæreflokke gå til ro i rørskoven ved Hasberg. Mange af dem passerer lige hen over Bremsbøl Sø.

Turleder: Martin Iversen og Jan Ravnborg.

KONTAKT Fugleværnsfonden, 3328 3839

MØDESTED 

P-pladsen ved Bremsbølvej 2, 6270 Tønder.