Fugletræk over Sydlangeland

Fugleværnsfonden, Langeland Kommune
SøNDAG 22. SEPTEMBER 2019
 KL. 10:00 - 15:00
 Fugletur/Reservattur/Offentlig tur

I Fugleværnsfondens lille reservat Gulstav Mose på Sydlangeland og i de nærliggende gærdselsskove raster i denne tid mange småfugle, inden turen går videre sydover. Efter et besøg i reservatets smukke fugletårn, lusker vi gennem Gulstav Vesterskov ned til stranden og videre til Dovns Klint. Hvis vejret er godt, er der gode chancer for at opleve et flot rovfugletræk. Kl. 13.00 fortsætter turen ved P-pladsen ved Tryggelev Nor. I denne tid byder Tryggelev Nor på en masse vadefugle, ænder og rovfugle.

Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen (Tlf. 20890909).

KONTAKT Fugleværnsfonden, 3328 3839

MØDESTED 

Kl. 10.00 ved fugletårnet ved Gulstav Mose. Fra P-pladsen følges stien til Gulstav Vesterskov. Kl. 13.00 ved P-pladsen i Tryggelev Nor.