Søgård Mose – nattergal og andet godt

Fugleværnsfonden, Aabenraa Kommune
ONSDAG 19. JUNI 2019
 KL. 10:00
 Fugletur/Reservattur/Offentlig tur

Vi går fra P-pladsen forbi Søgård Sø ud til mosen, hvor tårnet besøges og tilbage igen til P-pladsen. Mulighed for trane, nattergal og mange forskellige sangfugle.

Turleder: Egon Iversen (Tlf. 74415719) og naturvejleder Allan Gudio Nielsen (20890909).

KONTAKT Fugleværnsfonden, 3328 3839

MØDESTED 

Mødested: P-pladsen syd for motorvejsafkørsel 15 Søgård ved Avntoftvej.