Fuglenes Dag – Stubbe Sø

Fugleværnsfonden, Syddjurs Kommune
SøNDAG 26. MAJ 2019
 KL. 08:00
 Fugletur/Reservattur/Offentlig tur

Vi går en tur ved Stubbe Sø og lytter til de mange sangfugle, bl.a. broget fluesnapper og hedelærke, som yngler i Fugleværnsfondens reservat.

Turleder: Peter Lange.

 

KONTAKT Fugleværnsfonden, 3328 3839

MØDESTED 

Mødested: P-pladsen på Møllebækvej 500 m NV for Gravlev by.