Fugletur til Agerø

Fugleværnsfonden, Morsø Kommune
SøNDAG 12. MAJ 2019
 KL. 10:00
 Fugletur/Reservattur/Offentlig tur

Besøg i Fugleværnsfondens reservat, endvidere Østagerø og muligvis Sydagerø. Der er oftest mange fugle på denne tid af året. Ynglefugle, der har overvintret under sydlige himmelstrøg, er ankommet; overvintrende trækfugle er endnu ikke afrejst. De lysbugede knortegæs og hjejler vil nok være dominerende.

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe i samarbejde med De 7 Sogne.

KONTAKT Fugleværnsfonden, 3328 3839

MØDESTED 

Mødested: P-pladsen umiddelbar efter Agerøvej 23 (Dæmningen), senere P-pladsen ved nr. 32.