Fugletur ved Stubbe Sø

Fugleværnsfonden, Syddjurs Kommune
SøNDAG 12. MAJ 2019
 KL. 10:00
 Fugletur/Reservattur/Offentlig tur

Vi går en tur ved Stubbe Sø og lytter til de mange sangfugle, bl.a. broget fluesnapper og hedelærke, som yngler i Fugleværnsfondens reservat. Undervejs bliver der også tid til at se på den naturpleje, som er blevet gennemført de seneste par år.

Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen (Tlf. 20890909).

 

KONTAKT Fugleværnsfonden, 3328 3839

MØDESTED 

Mødested: P-pladsen på Møllebækvej 500 m NV for Gravlev by.