Ravnstrup Sø – forårskor og blomsterflor

Fugleværnsfonden, Næstved Kommune
SøNDAG 7. APRIL 2019
 KL. 13:00 - 15:00
 Fugletur/Reservattur/Offentlig tur

Vi lytter efter frøer og skrubtudser på det lave vand inderst i rørskoven. Under alle omstændigheder er en række sangfugle på plads, og vi indprenter os deres stemmer og nyder skovbundens vårflor med bl.a. den sjældne skælrod, der blomstrer just nu i april. Hvis vi er heldige, spiller rørhøgen skyhøjt over vore hoveder.

Turleder: Henrik Wejdling.

KONTAKT Fugleværnsfonden, 3328 3839

MØDESTED 

Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej 14a, 4160 Herlufmagle. Ålehusvej er beliggende to km vest for Herlufmagle mellem Ringsted og Næstved og er en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet til søen.