Tur til Hyllekrog inden forårsfredningen

Fugleværnsfonden og Lyttesholm Naturcenter, Lolland Kommune
SøNDAG 24. FEBRUAR 2019
 KL. 10:00 - 14:00
 Fugletur

Kom på en tur til Hyllekrog inden tangen lukkes for offentligheden i ynglesæsonen. Vi holder pause og frokost i Ninas Hus, som er et gammelt fiskerhus på tangen, der ejes af Fugleværnsfonden, og vi besøger Naturstyrelsens udstilling i fyrtårnet. Der vil bl.a. blive fortalt om Fugleværnsfondens plejeplaner og andre tiltag for området. Turen giver også mulighed for at se vintergæster som bjergirisk og snespurv, som traditionelt overvintrer på tangen, og måske hører vi også de første sanglærker. Husk proviant og varm påklædning. Turlængde i alt til fyret og retur ca. 7,5 km (til spidsen og retur godt 11 km).

Arrangør: Lyttesholm Naturcenter i samarbejde med Fugleværnsfonden og Naturstyrelsen Storstrøm.

TURLEDER Naturvejleder Uffe Nielsen., ()

KONTAKT Fugleværnsfonden, 3328 3839

MØDESTED 

Mødested: P-pladsen ved roden af Hyllekrogtangen (øst for sommerhusene).