Grønjordssøen

DOF København, Københavns Kommune
SøNDAG 10. MARTS 2019
 KL. 09:00 - 12:00
 Fugletur/Begyndertur

Vi går rundt om søen og lytter og kigger efter årstidens fugle.

TILMELDING 

Ingen tilmelding nødvendigKONTAKT Ingelise Aarøe Petersen, 2681 3705

MØDESTED 

Grønjordssøen overfor DR byens Metro.