Fugle i Gerå Enge ved Hans Christophersen

DOF Nordjylland, Rold Skov Gruppen, Rebild Kommune
TORSDAG 7. MARTS 2019
 KL. 19:00
 Foredrag/møder

Fuglene ved Gerå – en tur til Nordjyllands Vadehav i Sydøstvendsyssel med fotos og filmklip. Vildtreservatet Gerå-Aså Enge er en vigtig rasteplads for ænder, gæs og ikke mindst vadefugle på vej til og fra ynglepladserne ofte meget langt mod nord.

Kaffe og kage – kr. 25,- (husk gerne lige penge). Alle er velkomne!

 

TILMELDING 

Ingen - bare mød op.KONTAKT Gitte Holm,, 2175 4868

MØDESTED 

Skillingbro Naturskole, Røde Møllevej 18, 9520 SkørpingGPS 56.827, 9.8053
SE STORT KORT