Borreby Mose

DOF Storstrøm, DOF Storstrøm, Slagelse Kommune
LøRDAG 27. APRIL 2019
 KL. 07:30 - 13:00
 Fugletur

Vi får set mange arter vadefugle, de fleste svømmeænder og rørhøge parret er sikkert også på plads.

Husk evt. proviant.

TURLEDER Bent Rung Nielsen, ()

KONTAKT Bent Rung Nielsen, 3088 9752

MØDESTED 

På lille P-plads i Borreby Mose kl. 08.10, evt. samkørsel fra Rådmandshaven i Næstved kl. 07.30.