Kaspiske måger og Fanø Fuglestation

DOF Sydvestjylland, Esbjerg Kommune
TORSDAG 25. APRIL 2019
 KL. 19:00 - 21:00
 Foredrag/møder

Henrik Knudsen har tilbragt det meste af sit voksne liv i felten. Mere end 30 års feltarbejde er det blevet til på den jyske vestkyst, siden Henrik forlod Fyn. Henrik har været ansat som optæller eller ringmærker alle årene på skiftende fuglestationer fx Tipperne, Langli, Blåvand og senest Fanø Fuglestation, ligesom han har været ansat på en række projekter i forbindelse med undersøgelser både til lands og til vands.

Henrik har de senere år gjort sig mange feltstudier af måger. Særligt Kaspiske Måger har været genstand for Henriks interesse, hvor Bagenkop Havn har været flittigt besøgt i vintermånederne og bidraget til Henriks store billedmateriale. Bliv klogere på Kaspisk Måge samt feltornitologiske faldgruber, så du selv er klar til at finde Kaspiske Måger.

KONTAKT Karin Gustausen, 2825 8786 (kgustausen@gmail.com)

MØDESTED 

Esbjerg Hovedbibliotek, Mødelokale 1, Nørregade 19, 6700 Esbjerg

 

 

 GPS 55.4691, 8.45486
SE STORT KORT