Pøls Rev og Birkepøl på Sydals

DOF Sønderjylland, OAS/ DOF-Sønderjylland, Sønderborg Kommune
ONSDAG 15. MAJ 2019
 KL. 10:00 - 12:00
 Fugletur/Offentlig tur

Vi ser på stedets havfugle, sangere og andre småfug-
le. Chance for rødrygget tornskade og gul vipstjert.

KONTAKT Svend Ove Jensen, 21 60 02 56

MØDESTED 

P-pladsen ved Pøls Rev. Kør gennem Neder-Lysabild og drej til højre ved Felsgaard.