Torup Made

DOF Sønderjylland, OAS/ DOF-Sønderjylland, Sønderborg Kommune
ONSDAG 8. MAJ 2019
 KL. 19:00 - 21:00
 Fugletur/Offentlig tur

Gode muligheder for blåhals og havørn.

KONTAKT Kim Hagen Andersen, 61 11 36 01

MØDESTED 

Mødested: P-pladsen ved Gammelgård 6