Sandbjerg Sø

DOF Sønderjylland, OAS/ DOF-Sønderjylland, Sønderborg Kommune
ONSDAG 3. APRIL 2019
 KL. 18:30
 Fugletur/Offentlig tur

Vi ser på søens ynglefugle især grågæs, ænder, lap-
pedykkere og stor skallesluger - og vi lytter til den be-
gyndende fuglesang. Isfuglen plejer at være fast gæst.

KONTAKT Gert Fahlberg, 26 31 10 13

MØDESTED 

P-pladsen ved Sandbjerg Gods