Trækfugle på Sydrømø

DOF Sønderjylland, Fugleværnsfonden, Tønder Kommune
SøNDAG 29. SEPTEMBER 2019
 KL. 13:00
 Fugletur/Reservattur/Offentlig tur

Efterårstrækket er på sit højeste og luftrummet over Rømø er godt fyldt op. Masser af småfugle raster i krat og skov, mens tusinder af gæs, ænder og vadefugle nyder godt af Vadehavets rigelige fødemængder. På en rundtur ved Stormengene holder vi holder også øje med drosler, finker og pibere, som er på vej sydpå.

Turen varer ca. 3 timer.

Højvande 15.55

KONTAKT Jan Ravnborg, 28 14 44 64 og Martin Iversen, 30 49 49 36

MØDESTED 

P-plads for enden af Stormengevej/Rimmevej ved Stormengene