Bremsbøl Sø - trækfugle ved grænsen og Sort Sol s

DOF Sønderjylland, Fugleværnsfonden, Tønder Kommune
LøRDAG 28. SEPTEMBER 2019
 KL. 17:00
 Fugletur/Reservattur/Offentlig tur

Efterår og fugletræk. Ved Bremsbøl Sø krydser fuglene grænsen på deres vej mod syd. Snart forlader de sidste svaler kongeriget. Vi kan opleve ænder, vadefugle og småfugle … og er vi heldige, ser vi de enorme stæreflokke gå til ro i rørskoven ved Hasberg. Mange af dem passerer lige hen over Bremsbøl Sø.

Turen varer ca. 2 timer.

Solnedgang 19.09

KONTAKT Jan Ravnborg, 28 14 44 64 og Martin Iversen, 30 49 49 36

MØDESTED 

P-plads ved Bremsbølvej 2, 6270 Tønder.