Stormengene kalder: Højsæson for vadefugle.

DOF Sønderjylland, Fugleværnsfonden, Tønder Kommune
LøRDAG 17. AUGUST 2019
 KL. 14:00
 Fugletur/Reservattur/Offentlig tur

Vadefugletrækket er i fuld gang, så der venter os fugle i tusindvis, når vi tager en gåtur ved Stormengene på sydspidsen af Rømø. Måske hele Danmarks bestand af hvidbrystede præstekraver. Vi kan også være heldige at se nogle af verdens bedste flyvere, ternerne.

Inde på engene er blomstringen af den smukke klokkeensian på sit højeste, mens mange andre planter lyser op med deres farvestrålende blomster. Vi regner med at være færdige kl. 17.

Højvande 17.00

KONTAKT Martin Iversen, 30 49 49 36

MØDESTED 

Mødested: P-plads for enden af Stormengevej/Rimmevej ved Stormengene