Røde ryler og sorte skader

Fugleværnsfonden, Tønder Kommune
SøNDAG 5. MAJ 2019
 KL. 13:00
 Fugletur/Reservattur/Offentlig tur

Mens de sorte og hvide strandskader er på hjemmebane i Vadehavet, så er de røde ryler – islandske kaldes de – kun halvvejs mellem deres afrikanske vinterkvarter og yngleområderne i det fjerne Sibirien. I Vadehavet tanker de energi til den lange rejse … ligesom de tusindvis af kobbersnepper, regnspover, strandhjejler, klirer og andre vadefugle, der er på vej nordpå. Imens gnasker Knortegæssene sig gennem marskens græsenge, for der er kun et par uger til deres afgang til Ishavet

Dette – og meget andet - kan opleves ved Stormengene på Rømø.

Det er højvande 15.30

KONTAKT Allan Gudio Nielsen, 2089 0909

MØDESTED 

P-plads for enden af Stormengevej/Rimmevej ved Stormengene