Generalforsamling

DOF Nordsjælland, Hillerød Kommune
LøRDAG 26. JANUAR 2019
 
 Foredrag/møder

Hermed indkaldes I til DOF Nordsjællands årlige generalforsamling.

Dagsordenen følger vedtægterne i DOF Nordsjælland:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalafdelingens virke
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget og næste års handleplan til godkendelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Forslag fra medlemmerne
8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en let frokost ca. kl. 12.

Herefter er der orientering og debat om genopretningen af Søborg Sø. Nærmere herom senere. 

TILMELDING 

Ikke nødvendig, men medlemsskab af foreningen er en forudsætning!KONTAKT Luise Ekberg, 20287273 (Ved Egedam 9, st. 57)

MØDESTED 

Nødebo Kro, Nødebovej 26, Nødebo 3480 Fredensborg - Den store salGPS 55.9787, 12.3472
SE STORT KORT