Generalforsamling

DOF Storstrøm, DOF Storstrøm, Vordingborg Kommune
LøRDAG 16. FEBRUAR 2019
 KL. 13:00 - 15:00
 Foredrag/møder

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om lokalafdelingens virke
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Valg af medlemmer til DOF`s repræsentantskab (i ulige år)
  8. Forslag fra medlemmerne
  9. Eventuelt

Valg til bestyrelsen

Kandidater til lokalafdelingens bestyrelse opstilles af denne eller ved skriftlig indstilling fra mindst fem medlemmer.

Følgende personer er på valg og genopstiller for en toårig periode: Stig Jürgensen, Charlotte Stawitzki og Bo Kayser.

Desuden stiller som ny Jytte Fuglsang Nissen op for en enårig periode.

Henrik Dahl er ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen.

Michael Thelander opstiller som suppleant.

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til generalforsamlingen og dermed heller ikke forslag til andre bestyrelsesmedlemmer.

Valg af medlemmer til DOF's repræsentantskab

Der er valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab i ulige år og dermed i 2019.  Charlotte Stawitzki, Bo Kayser og Lars Walsted Christoffersen stiller op.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest tre uger før mødets afholdelse. Den samlede dagsorden med indkomne forslag offentliggøres i et af lokalafdelingens medier senest to uger før. Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til generalforsamlingen.

Før afholdelsen af generalforsamlingen lørdag den 16. februar vil der kl. 10.00 fra Avnø Naturcenter være guidet fugletur. Efter turen indtages den medbragte frokost på Naturskolen.

Der serveres kaffe, te og lidt kage til generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der et vibeforedrag af Henrik Wejdling (ca. 45 minutter):

Fælles fodslag om folder, der kan få viben til at slå sine
- og på sigt bringe vibeskriget tilbage i morgenkrydderen

Hvor meget skal en vibeunge tage på i døgnet, hvis den skal nå flyvefærdighed? Hvor langt kan et vibepar gå med deres unger fra redested til nærmeste eng? Hvad betyder det for ungeoverlevelsen, når flere viber yngler tæt sammen? Hvad betyder afgrødevalg, driftsform og –intensitet for vibetrivslen - og ikke mindst: hvad betyder forårstromling for viberne?

Det, og meget mere, får du svar på, når Henrik Wejdling, der er Hovedbestyrelsens landbrugsansvarlige, med billedeksempler og en enorm ballast i form af kilder fra ind- og udland beretter om, hvad der kan give viben fodfæste i det danske bondeland igen. For lige nu kniber det gevaldigt med at høre ekkoet af vibeskrig i morgenkrydderen – med en bestand, der i dag ligger på ¼ af bestanden, da punkttællingerne startede for godt 40 år siden.

KONTAKT Bo Kayser, 5134 6278

MØDESTED 

Avnø Naturcenter. Flyvervej 40, 4750 Lundby.GPS 55.0872, 11.7714
SE STORT KORT