Generalforsamling / Besøg af Naturbutikken

DOF Østjylland, Aarhus Kommune
LøRDAG 23. FEBRUAR 2019
 KL. 10:00
 Foredrag/møder

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Østjylland.

Generalforsamlingen afholdes lørdag 23. feb. 2019 i Bio-X Natur lokalet på Naturhistorisk Museum, indgang 140, Ole Worms Allé 140. GPS: 56.167114, 10.202275

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være besøg af Naturbutikken.

BEMÆRK: Vi starter i Bio-X Lab (modsat ende af gangen som det sædvanlige lokale). Til frokost flytter vi over i Bio-X Natur.

VIGTIGT: Indgang fra Ole Worms Allé – brug IKKE hovedindgangen på Wilhelm Meyers Allé, da museet har åbent, og der derfor kan blive opkrævet adgangsbillet til museet.

Fra indgangen på Ole Works Allé går du til højre, så kommer du Bio-X Lab. Gå IKKE ind i Bio-X natur til venstre da det er optaget af andre.

Program:
Kl. 10.00: Lokalet åbner og der vil være kaffe på kanden og en morgenbasse til de morgenfriske!
Kl. 11.00: Naturbutikken åbner for salg og eftersyn af medbragte varer.
Kl. 11.00 er der desuden mulighed for en travetur rundt i universitetsparken. Måske er det dig der i år finder en sjælden måge i parkens søer?

Kl. 12.00: Foreningen byder på frokost samt drikkevarer for medlemmerne
Hvis du ønsker at deltage i frokosten (gælder kun for medlemmer af DOF tilknyttet DOF Østjylland), så tilmeld dig til Ole Jensen, e-maiL: ofj(a)ofj.dk, eller telefon 23290118 – senest lørdag d. 16/2! Frokost samt drikkevarer er gratis.

Kl. 13.00: Generalforsamling i Bio-X Natur lokalet
Dagsorden ifølge vedtægterne, se nedenfor.

Kl. ??, (Efter generalforsamlingen): Kort foredrag, varighed ca. 1/2 time af Henrik Weidling:

Hvor meget skal en vibeunge tage på i døgnet, hvis den skal nå flyvefærdighed? Hvor langt kan et vibepar gå med deres unger fra redested til nærmeste eng? Hvad betyder det for ungeoverlevelsen, når flere viber yngler tæt sammen? Hvad betyder afgrødevalg, driftsform og –intensitet for vibetrivslen – og ikke mindst: hvad betyder forårstromling for viberne? 
Det, og meget mere, får du svar på, når Henrik Wejdling, der er Hovedbestyrelsens landbrugsansvarlige, med billedeksempler og en enorm ballast i form af kilder fra ind- og udland beretter om, hvad der kan give viben fodfæste i det danske bondeland igen. For lige nu kniber det gevaldigt med at høre ekkoet af vibeskrig i morgenkrydderen – med en bestand, der i dag ligger på ¼ af bestanden, da punkttællingerne startede for godt 40 år siden.

DAGSORDEN for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af årsberetning om lokalafdelingens virke v. Ole Bøgh Vinther
 3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse v. Ole Jensen
 4. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse v. Ole Jensen
 5. Behandling af indkomne forslag. Forslag sendes til lokalforeningens formand Ole Bøgh Vinther (klik for mail) senest 2. februar 2019, og offentliggøres efterfølgende her på siden.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  a.Bestyrelsesmedlemmer
  På valg: Peter Lange, Poul Mogensen (ønsker ikke genvalg), Lotte Skjærbæk, Kurt Strebel (ønsker ikke genvalg, men opstiller som suppleant) og Ole Bøgh Vinther. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode. Desuden har Bjarne Golles ønsket at udtræde af bestyrelsen, og der skal derfor vælges en afløser for Bjarne for en et-årig periode. 
  b.Suppleanter.
  På valg: Henning Ettrup, Arne Højgaard, Simon Iversen, Inger F. Jensen (ønsker ikke genvalg) og Steen Gert Larsen
 7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab. På valg: Bjarne Golles, Ole Jensen, Ole Bøgh Vinther og Andreas Winding (ønsker ikke genvalg på grund af valg til DOF’s hovedbestyrelse).
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  På valg: Peter Thomsen (revisor) og Jørgen Jørgensen (revisorsuppleant).
 9. Eventuelt.

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, hvor lokalbestyrelsen og medlemmer af foreningens repræsentantskab (DOF’s øverste myndighed, hvor DOF-Østjylland har 4 pladser) vælges af de fremmødte medlemmer. Endvidere fremlægger formanden beretning for året der gik, og regnskab og budget fremlægges til godkendelse. Der er tillige god lejlighed til at stille spørgsmål til bestyrelsen.

Alle er velkomne, men kun medlemmer af DOF tilknyttet DOF-Østjylland har stemmeret.

BESTYRELSEN

KONTAKT Ole Jensen, 23290118 (ofj(a)ofj.dk)

MØDESTED 

Naturhistorisk Museum bygning 1142, Bio-X Natur lokalet, Ole Worms Allé 141, Aarhus CGPS 56.1671, 10.2023
SE STORT KORT