Miljøfugletur til Poppelgrise og kummedambrug.

DOF Nordvestjylland, Gråmejsetur, Holstebro Kommune
MANDAG 4. MARTS 2019
 KL. 10:00 - 14:00
 Fugletur

Vintertur til økologiske frilandsgrisefarme og et moderne kummedambrug, hvor vi hører om driften samt deres rodzoneanlæg. Begge lokaliteter tiltrækker i kolde perioder store fugleflokke, og ved dambruget er der chance for isfugl, svaleklire og bjergvipstjert.
Turen slutter ved vådområdet “Kytterup Enge”, hvor der ofte ses rovfugle og mange gæs.
Vandtæt fodtøj og ekstra varmt tøj kan anbefales!

KONTAKT Hans Rasmussen, 2383 8519 og Anni, 2893 1072

MØDESTED 

Idom Kirke

Burvej 5B Idom, Holstebro 7500