Tøndermarsken og Rickelsbüller Koog

DOF Sydvestjylland, Tønder Kommune
TIRSDAG 25. SEPTEMBER 2018
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport/Begyndertur/Heldagstur

Vi besøger Nørresø ved Tønder, Rickelsbüller Koog, Margrethekog og tager Ballum Sluse med på hjemvejen.
Lidt hurtig grænsehandel bliver der også tid til.

De store gåseflokke er endnu ikke ankommet, men der er meget andet at se på i marsken og på vaderne i grænseegnen på denne årstid. Vi vil nok især se vadefugle, men også rovfugle, hvor Margrethekogen vel nok kan fremvise nogle Havørne. De første  Blå Kærhøge er ankommet fra Skandinaviens fjelde, og der er stadig Rørhøge, der ikke er stukket af til Afrika.

HUSK PAS!

TILMELDING 

til Søren Peder Nielsen senest 24/9 kl. 18.TURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: Lige nord for Ribe kl. 08.30: P-pladsen overfor Skovgrillen - Plantagevej 22.

 GPS 55.3407, 8.77324
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Vejret var i den grad med de 10 deltagere på turen til Sønderjylland. Tørt, solskin det meste af tiden og stort set ingen vind.

Vi lagde ud ved Nørresø. Her er de døde træer ude i søen, som Fiskeørnen yndede at sidde i, desværre forsvundet, så den fremover bliver sværere at finde. Ved vort besøg var der ingen Fiskeørn.
Af rovfugle så vi Tårnfalk og Musvåge.  Til gengæld var der tre Sølvhejrer. Vi så også Lille Lappedykker, Knarand og Dobbeltbekkasin, og et par af de invasive arter, der p.t. er aktuelle i pressen, så vi også, idet fire Nilgæs og fire Canadagæs viste sig.

Et kort ophold ved Hasberger See var resultatløs, mens købmand Calle i Aventoft kunne byde på en ung Rørhøg på nabomarken.
Næste stop var Rudbøl Sø, hvor der var mere at se på. En ung Havørn slog sig ned, så vi lige kunne se hovedet stikke op, indtil den senere fløj op og rykkede sig et kort stykke. Samtidig slog en Dværgfalk et par sving henover og en Rørhøg var der også. Også her var der Sølvhejre, dog kun en enkelt.
Mens vi stod ved det sydlige indløb til søen, blev ålepasset røgtet og et par små ål blev hjulpet forbi opstemningen.

Turen gik nu til Saltvandssøen, hvor det mest imponerende var tusindvis af Alm. Ryle, der fouragerede på vaderne foran digerne. Desværre på lang af stand, da det var ebbe-tid. Nogle Storspover og enkelte andre vadere så vi også. Af rovfugle blev det til to Havørne, der rastede på diget i det fjerne, mens en ung Rørhøg patruljerede langs diget.
Efter at have sat madpakkerne til livs rykkede vi til klæggravene ved østsiden af Margrethekog. Her så vi fire Havørne, der kan dog sagtens have været overlap med de to vi så fra sydsiden. Vi havde her også fornøjelsen af en flok Stillitser, der kom forbi.

Nu gik turen nordover til Ballum Sluse. Her er det stort set altid koldt og blæsende uanset vejrliget i omegnen, og det holdt da også stik selv på denne dejlige dag. Til gengæld var der masser af fugle, og tidevandet var vendt, så mange vadere rastede på forlandet.
Tættest på havde vi et par hundrede Strandskader. Længere væk på vaden 200 – 300 Klyder og vel ca. 1.000 Gravænder. I det fjerne sås store flokke af Hjejler. En enkelt Stor Kobbersneppe rastede mellem Strandskaderne.
Masser af svømmeænder af diverse arter lå på vandet, mens Grågæs fouragerede på forlandet. De  store flokke af Bramgæs er endnu ikke ankommet fra nord.
En enkelt Skestork fouragerede i en lo på forlandet.
En rastende Vandrefalk  kunne kun akkurat erkendes pga. afstanden.

Astrup Engsø viste sig denne dag at være et fint lille hotspot. Afstandene er her så små, at man ser fuglene rigtig godt. Mest overraskende var en Kortnæbbet Gås, der rastede i ensom majestæt. En lille flok Hvidklirer var flotte at se, mens 7 – 8 af de buttede Lille Lappedykker lå og dykkede på søen. Henover vandfladen fløj tre Sortterner og fouragerede - fint at se dem så tæt på. Desværre var jeg ikke opmærksom på at kigge efter, om der var tale om ungfugle eller gamle i vinterdragt.

Sidste stop var Hviding Engsø. Hvor der for nylig var set Rustand. Den fik vi dog ikke at se, men til gengæld både Lille og Toppet Lappedykker, Knarand, Hvidklire, Rørhøg og musende Musvåge. På forlandet rastede fire Sølvhejrer.
Vi så her som i øvrigt på hele turen adskillige Landsvaler travlt beskæftigede med at fange de sidste insekter inden den lange rejse til Sydafrika.
Ved Hviding Engsø sluttede denne tur i det dejligste eferårsvejr.

/Søren Peder Nielsen