Gyldensteen og Firtalsstrand

DOF Sydvestjylland, Nordfyns Kommune
TIRSDAG 28. AUGUST 2018
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport/Begyndertur/Heldagstur

Vi besøger Gyldensteen på Nordfyn, hvor de tidligere inddæmmede områder for nogle år siden blev købt af Aage V. Jensens Fonde, hvorefter kornmarkerne blev omdannet til en havbugt, en ferskvandssø og våde enge.
Fuglene har for længst taget området til sig, og der skal nok blive noget at se på.
Vi kommer nok især til at se vadefugle og svømmefugle, men rovfugle skal vi nok også få i kikkerten.

Hvis tiden tillader det, og der er stemning for det, fortsætter vi til Odense Fjord, nærmere bestemt Ølundgård Inddæmning og Firtalsstrand. Området her er også ejet og naturgenoprettet af Aage V. Jensens Fonde. Det rummer som regel mange vade- og svømmefugle, og man ser dem ofte på kort afstand.

TILMELDING 

senest 27/8 kl. 18 til Søren Peder NielsenTURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com) og Sven Bødker, ()

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: Afkørsel 66 på Esbjerg-Kolding motorvejen. P-pladsen i den sydlige rundkørsel kl. 08.35GPS 55.5028, 9.27839
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Vi var 17 sydvestjyder, der brugte en af kalenderårets sidste sommerdage på en tur til Fyn. Vejret var udmærket, mest skyet, men af og til sol, jævn vind og kun en enkelt byge.

Vi lagde ud ved det såkaldte ”Dæmningsmindetårn” ved det sydvestlige hjørne af Kystlagunen. 
Allerede her kom turens højdepunkt: En Fiskeørn fangede en fisk, blev uden held angrebet af Sølvmåger, der var ude efter fisken, men pludselig kom en Havørn til i samme ærinde, og en længere luftkamp udspillede sig mellem de to ørne. Den mindre Fiskeørn var dog mest adræt og undslap med sit bytte.
Desværre var det ikke alle, der oplevede det, idet adskillige (heriblandt undertegnede) var så kaffetørstige, at de lige skulle have sig en tår, inden de entrede tårnet.

Vi besøgte det meste af Gyldensteenområdet: Kig over både kystlagunen og Engsøen fra vejen mellem dem, gåtur gennem Langsø Plantage til Møllebækkens udløb og kig over Engsøen fra Egensehytten. Især sidstnævnte gav mange fugleoplevelser.
Vi spiste frokost på Eriksholm omsværmet af dusinvis af Gedehamse, men fik her også en fin oplevelse fra insektverdenen: En Stor Kæmperovbille (Ocypus olens) blev spottet på gulvbrædderne. Når man nærmede en finger til den, bøjede den bagkroppen op på skorpionvis, klar til at stikke.

Bortset fra et ”mejsetog” i Langø Plantage med bl.a. Træløber og Grå Fluesnapper og en Tornsanger ved Møllebækkens udløb var fokus på svømme-, vade- og rovfugle.
Af svømmefugle var det mest usædvanlige en stor flok Toppede Skalleslugere (mere end 50). Det er sjældent at se så mange på en gang. Svømmeænderne var naturligvis i eklipsedragt, hvor de alle stort set er brune. Det lykkedes dog at identificere Gråand, Krikand, Pibeand, Knarand og Skeand. Ederfugle var der også, mens gæssene var repræsenteret ved ca. 15 Canadagæs og hundredvis af Grågæs.
Der var pæne flokke af Vibe og Hjejle og til dels Alm. Ryle, mens ellers forekom vadefuglene meget spredt. I løbet af besøget blev antallet af arter dog tocifret. Vi så foruden de nævnte Dobbeltbekkasin, Stor Præstekrave, Hvidklire, Rødben, Mudderklire, Brushane, Storspove, Islandsk Ryle og Tinksmed.

Fiskeørnen så vi desværre ikke mere til, men Havørnen fik vi flere gange: Siddende på meget lang afstand fra ”Dæmningsmindetårnet”, flyvende lige henover bagtroppen af bilerne på vej væk fra Langø og siddende lidt vest for Egensehytten. Der blev set både en gammel og en ungfugl, vi var lidt usikre på, om der var tale om to eller tre ørne.
Et par unge Rørhøge patruljerede i den østlige del af området, Tårnfalke var der også mindst to af, og et par Musvåger blev observeret.
Et spektakulært optrin blev det sidste indtryk fra Egensehytten. En Rørhøg kom flyvende med et bytte (en mus?) i fangerne, da den blev angrebet af en Musvåge. Det foregik nogle minutter i luften, mens en Tårnfalk på et tidspunkt blandede sig halvhjertet. Slutresultatet blev dog, at retfærdigheden sejrede, og Rørhøgen kunne slå sig ned og fortære sit bytte.

Mens vi stod i Egensehytten, kom der en længerevarende byge, så langvarig, at vi frygtede regn resten af dagen og besluttede os til at tage hjem. Det klarede dog op, og kun en bil vendte hjem, mens resten kørte til Firtalsstrand ved Odense Fjord.
Her lå en del svømmeænder, bl. a. Skeænder. En større Vibeflok holdt også til her sammen med en flok Alm. Ryler. Lidt spredt var der også andre vadefugle (Hvidklire og Dobbeltbekkasin bl.a.).
Den eneste nye art på turen var Lille Lappedykker, hvor fem padlede rundt på insektjagt. De dykkede ikke i det lave vand.
På et tidspunkt kom en Husmår springende hen foran os. Den var tilsyneladende skræmt op fra et løvhegn af en larmende græsslåmaskine.

Det var nu blevet midt eftermiddag, så vi satte kursen hjemad.

/Søren Peder Nielsen 2018-08-29