NIVÅBUGTEN

DOF Nordsjælland, Helsingør Kommune
LøRDAG 15. SEPTEMBER 2018
 KL. 09:00 - 12:00
 Fugletur

Som sædvanligt foregår turen i Nivå med udgangspunkt fra reservatet og vi slutter samme sted. I reservatet kan der stadig ses en del vadefugle på de tørre sandrevler og ligeledes de lokale ynglende småfugles unger kan observeres i rør og krat. Rovfugletrækket kulminerer for nogle arters vedkommende og med lidt held kan vi se isfuglen fouragere i områdets bagland eller måske i selve reservatet. Vel mødt til gratis rundtur
Vi tager udgangspunkt i reservatet hvor vi starter og slutter.
 

TILMELDING 

Ikke nødvendig.TURLEDER Karsten Winding , 49145089 ()

KONTAKT Karsten Winding, 49145089

MØDESTED 

Turen udgår og slutter ved reservatets indgang på Ny Strandvej, umiddelbart syd for Nivå Å.GPS 55.9291, 12.5198
SE STORT KORT