Fra Ballum til Kongeåen

DOF Sydvestjylland, Tønder Kommune
MANDAG 23. JULI 2018
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport/Begyndertur

Vi lægger ud ved Ballum sluse og bevæger os nordpå langs diget til Kongeåslusen. Vi får nok især set vadefugle, men med lidt held også en Hedehøg eller to.

TILMELDING 

senest 22. juli til Søren Peder Nielsen

 TURLEDER Søren Peder Nielsen , 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com) og Jens Ole Byskov, ()

KONTAKT Søren Peder Nielsen , 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com))

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: Lige nord for Ribe kl. 08.30: P-pladsen overfor Skovgrillen - Plantagevej 22.

 GPS 55.3407, 8.77324
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Det var et eksperiment at arrangere en tur i juli, hvor vi normalt holder sommerferie, men med 11 deltagere vil en gentagelse i årene fremover da bestemt være en mulighed.
En af deltagerne kom endda så langt fra som København. Han var stået tidligt op og havde startet motorcyklen, så han kunne være med. Da turen var slut, vendte han motorcyklen og drønede tilbage til hovedstaden. Det kan man kalde entusiasme! – og ikke hver dag, vi har en motorcykel med rundt på turen.

Vi lagde ud ved Ballum Sluse i overskyet og småblæsende vejr, så et par af os, der nærmest var mødt op i strandtøj, stod og småfrøs. En sjælden oplevelse i denne sommer. Vejret blev dog hurtigt varmere, så vi sluttede turen i den sædvanlige hede.
Ballum blev turens højdepunkt, der således indtraf vel hurtigt. Det skyldtes først og fremmest Hedehøgen. Vi så dem hele tiden – tre hunner og en eller to hanner. Det passer fint med, at projekt Hedehøg har ringmærket tre kuld på forlandet her. Vi så fuglene flyve til og fra to af redestederne, flere gange med mus i fangerne. Der var Hedehøg i luften det meste af tiden, og da det ene redested var ret tæt på observationsstedet, fik vi set dem rigtig godt. En fin oplevelse, ikke mindst for københavneren, som mente, det var hele den lange tur værd.
Der var dog også andet at se på forlandet og vaden. Ca.  600 Klyder var imponerende. De øvrige vadere var ikke nær så talrige, men der var adskillige arter: Vibe, Hjejle, Storspove, Strandskade, Alm. Ryle, Islandsk Ryle, Mudderklire, Rødben og Tinksmed og alle i de farverige yngledragter. Vi er så tidligt på vadernes ”efterårstræk”, at ungfuglene endnu ikke er ankommet, og de gamle endnu ikke har skiftet dragt.
Svømmefugle var der naturligvis også, især Grågås og Gravand.
Vi havde også fornøjelse af 3-4 Tårnfalke og et par Ravne.

Fra Ballum gik turen til Astrup Engsø, hvor der bl. a. var Toppet Lappedykker med unge,  Troldand med ællinger, Hvidklire og Fjordterne.

Hviding Engsø kunne bl.a. byde på en Atlingand - meget svær at spotte i eklipsedragten mellem de øvrige ænder, der indbefattede Gråand og Pibeand. Også her var der Toppet Lappedykker, to stk., den ene med unger på ryggen. To Lille Lappedykker blev det også til. Vadefuglene var repræsenteret ved Brushane (4-5 stk.), Tinksmed, Rødben, Mudderklire, Stor Præstekrave, Strandskade og Vibe. Mens vi opholdt os på stedet lettede 11 Traner fra markerne længere inde i landet, de blev sandsynligvis jaget op af en Havørn, som en deltager mente at se ved samme lejlighed.
Rørhøg var der også på stedet, den så vi også et par stykker af, mens vi kørte langs diget.
Mens vi slappede af på diget nød vi nogle lækre hindbærkager, som Ingelise havde bagt.

Nu gik det til klæggravene nord for Kammerslusen, men da de var udtørrede, var der ikke noget at se her. Fra Kongeåslusen er der heller ikke noget at skrive om. Der var dog mange højvandsrastende fugle, men på stor afstand og umulige at bestemme i teleskoperne pga. varmeflimmer.

Vi sluttede af ved Sneum Digesø, hvor vi fik et par nye turarter: Stor Kobbersneppe (vist ikke set tidligere på turen) og 69 Skestorke. De sidste var usædvanligt sløve og stod og sov med hovedet under vingen. Eneste aktivitet var, at en enkelt i ny og næ pillede sig lidt i fjerene eller flyttede sig et par skridt.
Da vi nu pga. varmen risikerede at blive lige så sløve som Skestorkene, sluttede vi turen af og begav os hjem til henholdsvis Esbjerg og København. 

Tekst: Søren Peder Nielsen

Foto: Anne Magotte