Solbjerg Engsø

DOF København, Hillerød Kommune
LøRDAG 13. OKTOBER 2018
 KL. 09:00 - 12:00
 Fugletur/Begyndertur

På søen rastende andefugle og i åen måske en tidlig vandstær eller isfugl. I skoven småfugle. Mulighed for trækkende rovfugle. 

TILMELDING 

Ingen tilmelding nødvendigKONTAKT Frands E. Jensen, 2275 4064

MØDESTED 

P-pladsen nord for søen på Solbjerggårdsvej.