Rickelsbüller Koog og Saltvandssøen

DOF Sydvestjylland, Tønder Kommune
ONSDAG 12. DECEMBER 2018
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport/Begyndertur

 

Den traditionelle juletur til grænseegnen.
Turen var oprindelig planlagt til 8/12 men flyttes pga. vejret til 12/12
Marsken er i vintertiden præget af store flokke af gæs og ænder, der er fødegrundlag for adskillige rovfugle. Det er ikke utænkeligt, at vi ser et tocifret antal Havørne.
Grænsehandel bliver der også tid til.

HUSK PAS!

TILMELDING 

senest 11. december kl. 18 til Søren Peder NielsenTURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com) og Jens Ole Byskov, ()

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: Lige nord for Ribe kl. 08.30: P-pladsen overfor Skovgrillen - Plantagevej 22.GPS 55.3405, 8.77339
SE STORT KORT

TURRAPPORT

De ni lokale, der havde meldt sig til juleturen til grænseegnen, fik selskab af to fynboer. Vejret var udmærket: lave temperaturer, men tørt, svag vind og overskyet med en periode i fuld sol.

Ruten var gammelkendt: Nørresø, Rudbøl Sø, Østsiden af Rickelsbüller Koog, Grænsevejen mellem Rickelsbüller Koog og Saltvandssøen, Ballum Sluse, Astrup Sø og forland og til slut Gl. Hviding Engsø og forland. Naturligvis blev der også handlet i Aventoft. For en gangs skyld ikke hos Calle, men hos Fleggaard.

Udbyttet var meget forskelligt. Nogle lokaliteter var næsten fugletomme. Det gjaldt f. eks. Nørresø, Rickelsbüller Koog og Gl. Hviding Engsø, mens Rudbøl Sø vrimlede med fugle, først og fremmest Pibeænder.

I annonceringen af turen var det stillet i udsigt, at vi ville se et tocifret antal Havørne. Turlederen havde Margrethekog i tankerne, men her blev der kun set fire Havørne, og ganske vist havde vi set et par stykker tidligere, men det var alligevel en lidt bleg turleder, der begyndte turen nordpå. Til alt held viste det sig, at Ballum Sluse var leveringsdygtig på den front, ikke mindre end syv Havørne holdt til her. Dermed var løftet indfriet, og turlederen kunne ånde lettet op. Ørnene sad langt ude på vaderne, men en af dem lettede på et tidspunkt, fløj mod land og kom ganske tæt på os.

I det hele taget stod turen i rovfuglenes tegn. Der var rigtig mange Musvåger på hele turen. Vi var så heldige, at en af dem havde fundet en gås, som den sad og flænsede i lige op ad vejen i Ballum Enge, så vi fra bilerne havde den næsten på klappe-afstand.
I alt blev det til otte rovfuglearter: Blå Kærhøg, Spurvehøg, Havørn, Fjeldvåge, Musvåge, Tårnfalk, Dværgfalk og Vandrefalk.
Vi så kun én Blå Kærhøg og én Fjeldvåge, begge i Margrethekog. Den blå Kærhøg på meget fin afstand. Det var en brun fugl, vist nok en ungfugl.
Vandrefalk så vi flere gange, bl.a. siddende på en hegnspæl i Rickelsbüller Koog. Den sidste så vi efter afslutningen af turen, da den fløj op fra vejsiden i Vr. Vedsted Enge.
Vi så (eller nogle af os) tre Dværgfalke, to af dem i forbifarten fra bilerne, mens den tredje sad på en pæl på Astrup forland, hvor vi en kort tid havde den i teleskopet.

Sølvhejren er i de seneste år blevet et fast indslag på ture ved Vadehavet, denne tur var ingen undtagelse. Vi så den adskillige steder, på Gl. Hviding forland ikke mindre end 11 fugle. Vi så på turen flere Sølvhejrer end Fiskehejrer!

Turen bød på mange flere oplevelser. Her et udpluk af dem:
En Pibesvane og en Sangsvane flyvende sammen over Nørresø var en god anledning til at sammenligne feltkendetegnene.
En Bjergpiber fløj op sammesteds. Den kunne identificeres på kaldet.
Isfugl sås i glimt to gange (ved Aventoft og ved Rudbøl Sø), men desværre kun af en enkelt deltager begge gange.
Tre Klyder ved Ballum var sent på den, de burde for længst være trukket sydpå. Vadefugle så vi i øvrigt ikke mange af på turen, foruden Klyderne blot Vibe, Storspove, Alm. Ryle og Dobbeltbekkasin.
Et par småflokke af Bjerglærker blev set flyvende.
Ved Saltvandssøen fik nogle deltagere et glimt af Skægmejser, mens andre måtte nøjes med lyden af dem.
Ravn blev set og hørt adskillige gange.

I alt sås på turen 64 arter i flg. Jens’ artsliste, der kan ses her.

Og til slut skal vi ikke glemme, at Øjvind havde medbragt lækre, hjemmebagte honningkager. De gjorde godt!

Alt i alt en fin tur som slutsten på aktiviteterne i DOF Sydvestjylland for 2018.
Vi vender stærkt tilbage i 2019.

/Søren Peder Nielsen