Mandø

DOF Sydvestjylland, Esbjerg Kommune
LøRDAG 27. OKTOBER 2018
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport/Begyndertur

Slutningen af oktober på Mandø kan byde på adskilligt, herunder overraskelser.
Der er gode chancer for at se flere af vinterårets rovfugle som Blå Kærhøg, Fjeldvåge, Vandrefalk, Dværgfalk og Havørn. Mosehornugle er heller ikke uden for mulighederne, ligesom øen på denne tid som regel byder på lidt mere usædvanlige småfugle.

TILMELDING 

senest 26. oktober til Søren Peder NielsenTURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com) og Kim Mogensen, ()

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: Lige nord for Ribe kl. 08.30: P-pladsen overfor Skovgrillen - Plantagevej 22.GPS 55.3405, 8.77339
SE STORT KORT

TURRAPPORT

18 dof’ere fik glæde af det flotte efterårsvejr på Mandø: tørvejr, solskin men en lidt skarp nordenvind.

Turen over Låningsvejen gav rig lejlighed til at se på fugle på nært hold fra bilerne. Her kom walkierne rigtig til deres ret. Da vi havde nybegyndere med, tog vi os god tid til at se på vadefuglene, der mange gange præsenterede sig i en rigtig flot lyssætning. Den hyppigste var Storspoven, ikke i flokke men enkeltvis over hele strækningen. Rødben, Almindelig Ryle og Strandskade var der naturligvis også, desuden Islandsk Ryle, et par Hvidklirer og en enkelt Stenvender.
Det var dog ikke kun vadefugle, vi så. Knortegås, Bramgås, Pibeand og en lille flok Sangsvaner havde vi også fornøjelsen af - og adskillige Sølvhejrer (vi så bl.a. fem individer på en gang).
Rovfuglene var repræsenteret ved en fouragerende Blå Kærhøg (hun el. ungfugl), men først og fremmest ved en ung Havørn. Enkelte deltagere så den slå en Gravand, men vi fik alle fornøjelse af at se den fortære rovet på fin afstand fra bilerne.
De to forreste biler havde på en del af strækningen af en flok Bjerglærker på vejen og i rabatten, desværre blev de skræmt fremad hele tiden, så bagtroppen gik glip af dem.

Første stop på selve øen var p-pladsen ved de såkaldte Nordvestfenner, Naturstyrelsens areal. Her fouragerede en større flok Bramgæs, mens Viber og Hjejler stod spredt rundt på arealet.
Næste stop var den nordvestlige klæggrav. Her var der dejligt læ for vinden, men desværre ingen fugle. Fra digetoppen i blæsten kunne vi se en stor flok Spættede Sæler, der rastede på sandene.

Nu var det tid til formiddagskaffen, der blev nydt ved brugsen sammen med Ingelises hjemmebagte kage, efter eget udsagn mislykket, men den var nu rigtig god.

Vi gik herefter en tur langs den sydlige del af bydiget, kratlusk kan man vel næppe kalde det med 18 deltagere. Der var ikke mange småfugle, mest Bogfinker og Solsorte, men vi fik udbytte af at kigge ud over nordøen. Vi fik set en Fjeldvåge, der musede oppe mod byen, og ikke mindre end tre Havørne, der kom trækkende mod nord i stor højde.
På markerne var der ingen fugle. Der var jagt, og området blev drevet af samtidig med, at vi var der.

Herefter spiste vi vores madpakker ved brugsen i selskab med Gråspurve, inden vi begav os hjemover. Igen tog vi os god tid over låningsvejen, hvor vi oplevede nogenlunde det samme som på udturen dog uden Havørn og Bjerglærker.

Vi nåede fastlandet i god tid, inden tidevandet lukkede for kørsel, og kunne sige farvel efter en dejlig efterårsdag.
Vi så ikke overvældende mange fugle, især var selve øen overraskende fugletom. Turene over låningsvejen var mest givende og kastede gode oplevelser af sig.

/Søren Peder Nielsen