Filsø

DOF Sydvestjylland, Varde Kommune
LøRDAG 8. SEPTEMBER 2018
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport/Begyndertur

Filsø har meget at byde på i september. Det lokale Havørnepar skulle gerne færdes omkring søen med årets unger. Traner ser vi nok også, og der skulle være gode chancer for Fiskeørn, Rovterne og Dværgmåge.
Som lokalguide har vi allieret os med Jens Rye Larsen, der bl. a. som DOFs repræsentant i Naturrådet for Filsø har fingeren på pulsen vedr. søen. 

TILMELDING 

senest 7. spetember til Søren Peder NielsenTURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com) og Jens Ole Byskov, ()

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.

Alternativt: Kløvbakken, Strandvejen 200, 6854 Henne kl. 08.45GPS 55.7251, 8.26291
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Det var en lille flok, der mødte op til Filsø-turen, otte personer i alt, fire kvinder og fire mænd.
Det ringe fremmøde må tilskrives vejrudsigten, der var elendig. Også i virkelighedens verden var det møgvejr, så om morgenen kom der et par afbud og et par forespørgsler – ”bliver turen til noget?”.
Det blev den. 
Vi kørte mod Filsø i silende regn, et par deciderede skybrud måtte vi også pløje os igennem.

Vel ankomne, blev vi hurtigt enige om at begive os til Langoddetårnet, hvor vi kunne undgå elementernes rasen (foruden regnen blæste det også kraftigt op). Her tilbragte vi de næste to – tre timer. Der var ikke mange fugle, de fleste gemte sig i ly for regn og blæst, men noget blev det dog til efterhånden. Det hjalp også, at et par af deltagerne var nye i ”faget”, så der var fornuft i at bruge tid på også de almindelige fugle.

Det mest spektakulære var fire Traner, der fouragerede på Langodde mellem flokke af Grågæs. Tranerne har holdt til der i længere tid. Skarver, Fiskehejrer, Knopsvaner og Gråænder var der da også. Blishøne, Knarand, Hvinand og Spidsand kunne føjes til listen. Et par Alm. Ryle tullede rundt ud for os, og på et tidspunkt fløj en lille flok Strandskader forbi i stor afstand.

Rovfugle så vi naturligvis ikke meget til i det vejr, men en Rørhøg (han) fløj dog på patrulje efter gnavere m.m. over Langodde. En enkelt af deltagerne fik også et glimt af en anden ubestemt rovfugl, og derved blev det. Havørnefamilien har nok siddet og puttet sig i en tæt granbevoksning et sted.

Der var overraskende mange Land- og Bysvaler i luften, men ellers var der ikke mange småfugle ved fugletårnet, bortset fra at en Sortstrubet Bynkefugl bevægede sig forbi. Lidt flere fik vi set ved vejerboden, hvor Stillitser, Skovspurve og Rørspurve flintrede rundt. På vej til fugletårnet så vi småflokke af Viber, Hjejler og Stære.

Var der ikke så mange fugle, kunne vi til gengæld glæde os over Jens Rye Larsens store viden om Filsø. Han fortalte meget levende om projektet, naturen og den seneste fiskedød.

Da vi efterhånden ikke kunne vride mere ud af Langoddetårnet, skiftede vi opholdssted til Petersholmtårnet, men det blev det ikke bedre af. En flok Krondyr (ca. 200 stk.) græssede i den fjerneste afkrog af området, lidt spredte Grågæs var der også, men ellers ikke noget – og dog! En Isfugl kom strygende hen over afvandingskanalen, men blev desværre kun set af en enkelt deltager.

Således sluttede turen, hvor vi trods vejret og det ringe udbytte alligevel havde nogle gode timer ved Filsø.

/Søren Peder Nielsen