Sølsted Mose

DOF Sydvestjylland, Tønder Kommune
TORSDAG 31. MAJ 2018
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport/Begyndertur/Heldagstur

Vi besøger Fugleværnsfondens reservat Sølsted Mose nord for Tønder. Vi kan forvente de almindelige mose- og kratfugle (bl.a. Rørhøg) og nok også Trane og Sortstrubet Bynkefugl. Er vi heldige ser vi Pungmejsen. I øvrigt kan vi glæde os over mange sommerfugle og guldsmede samt et dejligt naturområde.
Efter besøget i mosen går turen til en anden god lokalitet i nærheden - hvilken beslutter vi på dagen.

TILMELDING 

senest 30/5 kl. 18 til Søren Peder Nielsen

 TURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com) og Jens Ole Byskov, ()

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: Lige nord for Ribe kl. 08.30: P-pladsen overfor Skovgrillen - Plantagevej 22

 

 

 GPS 55.3405, 8.77343
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Det forekommer overflødigt at skrive, at vi havde sol fra en skyfri himmel og middelhavstemperatur på denne tur i den varmeste og solrigeste maj måned nogensinde registreret.
Heldigvis luftede det noget, så turen rundt i Sølsted mose ikke resulterede i ildebefindende for nogen. For at være dækket ind havde vi dog ikke mindre end tre læger med på turen - de kom ikke i funktion.
Nå - spøg til side - de 14 deltagere havde en rigtig god tur.

Vi havde kun dårligt lagt ud på rundturen, da en underligt udseende fugl kom flyvende - en Rørdrum. Det er ikke ofte man ser den flyvende og da slet ikke så lang en strækning (fra den ene ende af mosen til den anden) som her. Det var dagens oplevelse, og vi kunne sådan set godt være taget hjem med et godt resultat af turen, men fortsatte naturligvis. Få minutter senere kom Rørdrummen igen flyvende ad samme rute nu blot den modsatte retning. Vi blev enige om, at den pendlede frem og tilbage mellem fødesøgning og ungefodring i en rede. Vi fik i øvrigt hattrick, idet vi så fuglen for tredje gang efter ca. en time.

Det var noget af en drømmestart, men mosen gemte også på andet godt. Småfuglene sang fra buske og rør omend sangintensiteten ikke var overvældende taget i betragtning, at månedsskiftet maj/juni er fuglesangens toppunkt.
Vi fik hørt de fleste almindelige sangere: Løvsanger, Gransanger, Munk, Tornsanger, Gulbug, Rørsanger og Sivsanger, men så dem stort set ikke.
Gulspurv og Rørspurv så og hørte vi på hele rundturen.
En flot han af Sortstrubet Bynkefugl lod sig beundre på en hegnspæl. Den almindelige Bynkefugl så vi ikke.
Den mest spændende af småfuglene, Blåhalsen, optrådte to gange, men desværre ikke publikumsvenligt. Den ene sås kun af enkelte deltagere et kort øjeblik, mens den anden sad frit fremme et godt stykke tid, men på lang afstand og i direkte modlys, så kun sangen røbede, at det var en Blåhals.
En Hvid Vipstjert var interessant med sin afvigende, mørke fjerdragt. Vi blev enige om, at den var resultatet af en parring mellem nominatracen (den vi almindeligvis ser) og den sortryggede race (yarrellii), som hører hjemme på De britiske Øer, og som forekommer spredt i Vestjylland i det tidlige forår.

Mosen er en oplagt habitat for Rødrygget Tornskade, og vi så da også tre hanner og en hun på tre forskellige steder. Den ene han var så venlig at sidde på sin udkigspost og flyve ud og fange insekter, lige hvor vi spiste madpakker.
Gøgen var der naturligvis også, den sås og hørtes næsten konstant.

En Rørhøg var et af de mere spektakulære indslag på turen, en han kom sejlende langsomt forbi os i fin afstand og godt lys - en rigtig flot fugl.

De mere skjulte sumpfugle, Rørhøne og Vandrikse, gjorde også opmærksom på sig selv et par steder med deres karakteristiske lyde.

I dag kan man næsten sige "ingen mose uden Trane" takket være den voldsomme fremgang i bestanden gennem en årrække. Sølsted Mose er ingen undtagelse. Vi så og hørte en enkelt fugl et par gange.

Vi var heldige også på denne tur at have en botaniker på holdet, så vi kunne spørge til de blomster, vi fattede interesse for. Desværre så vi stort set ingen sommerfugle (pga. blæsten den dag? - eller pga. insektgifte?). Den mest interessante kendte vi ikke, men fandt dog ud af, at det ikke var en dagsommerfugl. Efter hjemkomsten og tjek af diverse opslagsværker har det vist sig at være en Citronmåler, en ganske almindelig natsværmer, dog lidt mere sparsom i Vestjylland.
Frøer kvækkede mange steder, men vi var ikke så heldige som på turen for næsten præcis et år siden, hvor vi så en Snog i et af mosehullerne.

På hjemvejen kørte vi op langs digerne. Ved Ballum Sluse fik vi set en Hedehøg, hun, der trak mod nord lige foran os. 
Astrup Engsø bød bl.a. på en Nilgås, Toppet Lappedykker, Strandskade, Troldand og Fjordterne.
Hviding Engsø var sidste stop. Her gik et par Klyder rundt med fire nuttede dununger. Desuden så vi her Atlingand (to hanner), Skeand, Krikand, Pibeand og Gråand.

/Søren Peder Nielsen