Tipperne og Skjern Enge

DOF Sydvestjylland, Ringkøbing-Skjern Kommune
ONSDAG 2. MAJ 2018
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport/Begyndertur

Vi lægger ud på Værnengene, hvor der nu er adgang helt op til Tipperhuset. Der er masser af fugle lige nu.
Derefter gælder det Skjern Enge, hvor vi bl.a. vil prøve at finde Pomeransfugle, der netop nu trækker gennem Vestjylland på vej mod de norske fjelde.

TILMELDING 

senest 30. april kl. 18 til Søren Peder Nielsen T: 4087 5882 M: spnhjerting@gmail.comTURLEDER Søren Peder Nielsen, 40875882 (spnhjerting@gmail.com) og Sven Bødker, ()

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 40875882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: Nordladen på Værnengene, Tippervej 4, 6830 Nørre Nebel kl.  09,00GPS 55.8618, 8.22055
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Turen var oprindeligt annonceret til 1. maj, men pga. vejrudsigten blev den rykket en dag, hvilket viste sig at være en udmærket disposition. Dels gav det flere deltagere (13 var vi), dels havde vi fint vejr, bortset fra at det blæste lidt rigeligt.

Vi lagde ud ved Nordladen på Værnengene, hvor Bramgæssene dominerede. De stod spredt ud over engene i tusindvis, så langt man kunne se. Der var naturligvis også andet at se på: Viber, Hjejler, Store Kobbersnepper, Fiskehejrer og ikke mindst tre Skestorke. Alt sammen set på betragtelig afstand fra udsigtsrummet på første sal. Til gengæld var Bysvalerne helt tæt på. De var nyligt ankommet fra Afrika og i fuld gang med at lægge an til at yngle under ladens tagskæg.

Fra Nordladen dyrkede vi "autoornitologi", idet vi ganske langsomt kørte ud på engene. Fra bilerne fik vi set fuglene ganske tæt på. Der var adskillige af de imponerende Store Kobbersnepper, hvis stemmer dannede et konstant lydtæppe. Også Rødben fik vi på tæt hold. I det område vest for Tippervej, der går under navnet Skidenbugt, rastede snesevis af Brushøns, desværre på nogen afstand. Fra en af bilerne spottede man to Dværgryler i samme område. 
Småfugle blev der også set: Gule Vipstjerter og Stenpikkere. 
Lidt syd for Tipperhuset blev en Ringdrossel skræmt op af den forreste bil. Den stak nordpå, og vi kunne se den lande i krattet ved Tipperhuset. Her lykkedes det at genfinde den, men den stak af med det samme, og skønt de fleste deltagere fik den at se, var afstanden så stor, at det for dem lige så godt kunne have væreet en Solsort. En busfuld københavnske seniorornitologer, der var parkeret ved Tipperhuset, kunne vi godt have undt at se denne vestjyske specialitet, men de fik desværre også blot det samme syn.

Madpakkerne blev fortæret ved Nordladen, men som så ofte blev madroen forstyrret. En sulten Havørn dukkede op og fik alle fugle på vingerne. Det lykkedes den at fange en Bramgås i luften (desværre så kun en enkelt deltager det ske), hvorefter den landede med byttet og gav sig til at fortære det. Da den værste sult var stillet, lettede den med gåseskroget og skruede sig højt op i luften, inden den forsvandt nordpå. Men inden da havde vi haft stor glæde af at betragte den. Fotograferet blev den også (se nedenfor). Det var en gammel, hvidhalet og gulnæbbet fugl med helt lyst hoved og hals.

Nu gik turen mod Skjern enge. På vejen så vi en Rørhøg (han), der fouragerede over markerne ved Vostrup.
Det primære mål ved Skjern Enge var at finde Pomeransfugle, men trods ihærdig eftersøgning på markerne nord for åen, var der ingen  at se. I det hele taget var der ikke meget at skrive om fra området (eller også forbigik det min opmærksomhed).
Vi sluttede af ved Pumpestation Nord. Da vi kørte derfra, kiggede vi naturligvis igen efter Pomeransfugle, og pludselig lykkedes det Jens Hasager at finde en flok - 15 af de kønne fugle holdt til på en bar mark og heldigvis i fin observationsafstand. Dermed blev der sat et værdigt punktum på en vellykket forårstur.

Tekst: Søren Peder Nielsen

Foto: Therkel Mikkelsen

Artsliste ved Jens Hasager Kirk:

Skarv, toppet lappedykker, fiskehejre, skestork, knopsvane, grågås, snegås, kortnæbbet gås, bramgås, gravand, gråand, pibeand, krikand, skeand, troldand.
Havørn, rørhøg, blå kærhøg, musvåge, trane, fasan, agerhøne.
Vibe, strandskade, hjejle, pomeransfugl, dobbeltbekkasin, stor kobbersneppe, storspove, rødben, brushane, dværgryle, stormmåge, hættemåge, sølvmåge.
Ringdue, sanglærke, landsvale, bysvale, engpiber, hvid vipstjert, gul vipstjert, gærdesmutte, stenpikker, blåhals, rødstjert, ringdrossel, misteldrossel, solsort, musvit, gærdesanger, tornsanger, løvsanger, gransanger, stær, gråkrage, sortkrage, råge, allike, husskade, bogfinke, tornirisk, skovspurv, gråspurv, gulspurv, rørspurv og bomlærke.

I alt 67 arter.

Enkelte af arterne blev set efter afslutningen af den officielle tur (bl.a. Trane og Snegås).