Bustur Skåne

DOF København, Københavns Kommune
LøRDAG 10. NOVEMBER 2018
 KL. 08:00
 Heldagstur

På denne efterårets første Skånetur besøger vi de klassiske områder med mulighed for hav- og kongeørne, mange røde glenter, blå kærhøg, fjeldvåge og med lidt held vandrefalk og duehøg. I skoven sortspætte og grønspætte og på markerne mulighed for flere arter af rastende gæs

TILMELDING 

Tilmelding og betaling sker via hjemmesiden:

http://www.doftravel.dk/bustur-sk%C3%A5ne-l%C3%B8rdag-10november-2018

Pris: kr. 330 for voksne og kr. 280 for unge under 13 år. TURLEDER Arne Volf, ()

KONTAKT Frands E. Jensen, 2275 4064

MØDESTED 

 Afgang fra Sjælør Station kl. 8.